projekt domu

8. Podsumowanie

Zadaniem tej broszury nie jest nauczenie inwestora, jak zaprojektować i zbudować wymarzony dom. Pozostając przy swoim zawodzie, powinien on za swoje pieniądze otrzymać dobry projekt, a następnie wybudować dobry, ciepły, oszczędny w użytkowaniu dom. W większości przypadków otrzymuje jednak projekt niekompletny, według którego nie da się dobrze wybudować domu.

7. Co w projekcie powinno być o oknach i wentylacji budynku?

Najoszczędniejszym w eksploatacji systemem wentylacji jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z możliwością odzyskiwania ciepła z powietrza zużytego, ale ze względu na jej koszt inwestycyjny jest w Polsce stosunkowo rzadko stosowana; przeważnie w budynkach mieszkalnych stosujemy wentylację naturalną.

Do wentylacji budynku nie wystarczą przewody wentylacyjne w ścianach i kominy; na miejsce wywiewanego powietrza zużytego musi napływać zewnętrzne powietrze świeże.

5. Jaka jest zalecana grubość izolacji?

W przypadku przegród warstwowych, z użyciem lekkich materiałów izolacyjnych (styropian, płyty i maty z wełny mineralnej - skalnej i szklanej), przy obecnych kosztach izolacji cieplnej i nośników energii opłaca się stosować znacznie grubsze warstwy, niż wynika to z obowiązujących obecnie w Polsce przepisów budowlanych.

Opłacalna grubość izolacji jest zróżnicowana zależnie od rodzaju nośnika energii lub taryfy lokalnej (przy dostawie ciepła z sieci).

4. Jak spełnić wymagania ochrony cieplnej budynków?

Wymagania ochrony cieplnej budynków określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt budynku w zabudowie jednorodzinnej powinien podawać co najmniej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych.

2. Co powinien zawierać dobry projekt?

Przyszły koszt ogrzewania można wyraźnie zmniejszyć, a rozwoju pleśni na przegrodach budowlanych uniknąć, dzięki dobremu projektowi budynku. W projekcie powinny znaleźć się informacje nie tylko o kształcie budynku i materiałach użytych do jego wykonania, ale także przewidywane rozwiązania dotyczące wentylacji, przekroje kanałów wentylacyjnych czy rodzaj użytych nawiewów.

1. Chcę zbudować dom

Dom ma być ładny, wygodny, trwały i ... tani w budowie i użytkowaniu. Wielu inwestorów zaczyna jednak od oszczędności już przy projekcie; myślą tylko o uzyskaniu pozwolenia na budowę, a resztę chcą rozwiązać sami już podczas budowy.