5. Jaka jest zalecana grubość izolacji?

W przypadku przegród warstwowych, z użyciem lekkich materiałów izolacyjnych (styropian, płyty i maty z wełny mineralnej - skalnej i szklanej), przy obecnych kosztach izolacji cieplnej i nośników energii opłaca się stosować znacznie grubsze warstwy, niż wynika to z obowiązujących obecnie w Polsce przepisów budowlanych.

Opłacalna grubość izolacji jest zróżnicowana zależnie od rodzaju nośnika energii lub taryfy lokalnej (przy dostawie ciepła z sieci).

Racjonalna grubość lekkich materiałów izolacji cieplnej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,05 W/(m·K) wynosi w odniesieniu do:
ścian zewnętrznych murowanych warstwowych 15 - 18 cm
ścian zewnętrznych szkieletowych drewnianych 16 - 22 cm
stropów poddasza nieużytkowego 16 - 25 cm
stropodachów i dachów 17 - 30 cm
stropów nad nieogrzewaną piwnicą i podłóg na gruncie 10 cm

Szczególnie uzasadnione jest stosowanie materiałów, których handlowa grubość pozwala na ułożenie wymaganej izolacji cieplnej w jednej warstwie (mała pracochłonność wykonania).

Projekt powinien podawać jednoznacznie materiał, rodzaj wyrobu i odmianę z uwagi na jego zastosowanie, z powołaniem się na właściwą Polską Normę lub Aprobatę Techniczną.

Przy zakupie materiału, aby mieć pewność co do jego jakości, powinniście Państwo żądać od sprzedawcy dokumentu stwierdzającego zgodność wyrobu z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej (tzw. certyfikatu lub deklaracji zgodności).