Lepsza izolacja - lepsze życie

Ochrona przed chłodem i upałem

Przyjemny mikroklimat we wnętrzu budynku, odpowiednia temperatura ścian, podłóg i stropów, nigdy więcej denerwujących hałasów, które przedostają się od sąsiadów i... minimalne koszty - oto marzenia, które łatwo spełnić stosując po prostu styropian. Już od przeszło 60 lat styropian jest stosowany w budownictwie jako skuteczna izolacja cieplna i akustyczna. Dzięki zaletom styropianu uzyskuje się rozwiązanie nowoczesne, efektywne, przyjazne dla środowiska i korzystne cenowo.

Czyste środowisko

Styropian jest wytwarzany z ropy naftowej w trakcie kilkuetapowego procesu technologicznego i przy bardzo oszczędnym zużyciu surowca naturalnego. Do spienienia polistyrenowego granulatu - materiału wyjściowego - stosowana jest para wodna. Styropian nie zawiera fluorochlorowodoru, a końcowy produkt składa się w 98% z zamkniętego w porach powietrza, najlepszego w przyrodzie materiału izolacji cieplnej. Styropian charakteryzuje się również niezwykle korzystnym bilansem ekologicznym, ponieważ jako surowiec wtórny może być stosowany jako dodatek termoizolacyjny do betonu, pustaków, ciepłych zapraw i tynków, a także jako np. spulchniacz gleby w ogrodnictwie.

"Izolacja cieplna jest dobrze opłacalną inwestycją. W stosunku do budynku bez wyraźnej warstwy izolacji termicznej, w budynku dobrze izolowanym koszty ogrzewania są redukowane do jednej czwartej."

Niskie koszty

Dobre izolowanie ścian zewnętrznych obniża koszty eksploatacji budynku. Zastosowanie styropianu, materiału o najlepszej relacji ceny do właściwości, pozwala na poczynienie istotnych oszczędności również w czasie wznoszenia budynku.

Łatwa obróbka

Który materiał izolacyjny można porównać ze styropianem pod względem łatwości obrabiania? Styropian jest bardzo wygodny pod tym względem; łatwo można go przechowywać, ciąć, dopasowywać i montować, a przy tym wszystkim nie stanowi nigdy żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Pełne bezpieczeństwo

Gromadzone już od dziesięcioleci doświadczenia eksploatacyjne oraz przeprowadzone w tym zakresie badania naukowe wykazały, że styropian nie uwalnia ze swojej struktury żadnych szkodliwych substancji, a swoje korzystne właściwości fizyczne utrzymuje przez cały okres użytkowania. Styropian samogasnący, odpowiednio zastosowany, pozwala na uzyskanie układów nierozprzestrzeniających ognia.

Co to jest styropian?

Styropian jest potoczną nazwą "spienionego polistyrenu". Został on wynaleziony przez niemiecką firmę BASF. Styropian odznacza się wspaniałymi właściwościami fizyko-technicznymi, które sprawiają, że jest on niezastąpiony w budownictwie i wielu innych dziedzinach. Jest to przyjazny dla środowiska, łatwy w obróbce materiał izolacyjny, pozwalający uzyskiwać znakomite efekty techniczne przy umiarkowanym koszcie.

LEPSZA IZOLACJA - WYGODNIEJSZE MIESZKANIE

Źle zaizolowane stropy oraz podłogi powodują duże straty cieplne w mieszkaniach, a także wpływają w znacznym stopniu na poczucie tzw. dyskomfortu termicznego. Styropianowe płyty izolacyjne EPS typu dach-podłoga są przystosowane do pracy pod obciążeniem mechanicznym, stanowią optymalną izolację stropów i podłóg nad nieogrzewaną piwnicą lub na gruncie. Chronią one skutecznie np. zlokalizowane w piwnicy pomieszczenia gospodarcze lub mieszkalne przed nadmiernymi stratami ciepła do gruntu.
U0 - współczynnik przenikania ciepła przegrody bez uwzględnienia wpływu mostków termicznych
U - współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem dodatkowych strat ciepła przez mostki termiczne

Izolacja cieplna - podłoga na gruncie

 1. Wykładzina podłogowa
 2. Jastrych
 3. Folia PE
 4. Płyta styropianowa EPS typu dach-podłoga układana warstwowo
 5. Wyrównawcza warstwa piasku
 6. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja cieplna - strop ostatniej kondygnacji

 1. Wylewka osłaniająca izolację
 2. Folia PE
 3. Płyta styropianowa EPS typu dach-podłoga ułożona warstwowo
 4. Paroizolacja

LEPSZA IZOLACJA - SPOKOJNIEJSZY SEN

Oprócz typowych odmian styropianowej izolacji cieplnej, produkowanych w naszym kraju, stosowane są również specjalne płyty izolacji akustycznej, skutecznie tłumiącej odgłos kroków. Elastyczne, ale równocześnie wytrzymałe na ściskanie, zastosowane w dwuwarstwowym układzie podłogi pływającej (warstwa wylewki nie jest związana z warstwą konstrukcyjną i ścianami) zmniejszają do minimum przenoszenie hałasu przez strop. Płyty tego typu stosuje się w Europie już od kilkudziesięciu lat, są one łatwe do układania i nienasiąkliwe, ich ściśliwość pod długotrwałym obciążeniem nie zmienia się w czasie. Długookresowe badania tego materiału wykazały, że pod obciążeniem 5 kPa odkształcenie względne płyt izolacji akustycznej było mniejsze od 7% grubości początkowej, a współczynnik przewodności cieplnej nie przekracza 0,050 W/(mK).

Izolacja akustyczna

 1. Jastrych
 2. Folia
 3. Styropianowa izolacja akustyczna (np. Superakustic)
 4. Taśma brzegowa
 5. Wyrównawcza warstwa piasku

LEPSZA IZOLACJA - CIEPLEJSZE MIESZKANIE

Na zewnątrz śnieg i lód, wewnątrz przyjemne ciepło, dzięki temu, że dach jest dobrze zaizolowany styropianowymi płytami izolacyjnymi EPS typu dach-podłoga. Odmiana ta nadaje się do miejsc, w których będzie poddana niewielkim obciążeniom mechanicznym, a więc np. do wypełnienia dachów, ocieplania i docieplania ścian. Dzięki takiej izolacji całkowite straty cieplne budynku mogą być zredukowane do ułamka wartości wyjściowej.

Izolacja termiczna dachu stromego

Konwencjonalny sposób izolowania dachu między krokwiami z wentylowaniem izolacji
Zaleta: mały ubytek kubatury wnętrza
Wada: zbyt mała grubość izolacji

 1. Deskowanie pełne
 2. Płyty izolacyjne EPS typu dach-podłoga, dwuwarstwowo (2 x 80 mm)
 3. Pojedyncza warstwa izolacji (1 x 50 mm)
 4. Łaty
 5. Paroizolacja
 6. Łaty pocienione
 7. Płyta gipsowo-kartonowa

Współczesny sposób pełnego wypełnienia przestrzeni między krokwiami i łatami bez wentylowania izolacji

Zalety: brak mostków cieplnych, szczelność na przewiewanie, gładka powierzchnia sufitu

LEPSZA IZOLACJA - ŁATWIEJSZA PRACA

Izolacja cieplna nad krokwiami. Pokazany układ warstw dachu pozwala uzyskać ciągły, pozbawiony mostków "płaszcz izolacyjny", pod warunkiem, że zastosowane będą odpowiednie odmiany płyt styropianowych, spełniające wymagania konstrukcyjne. Projektowanie i nadzór nad wykonaniem takiego dachu powinno powierzyć się specjalistom z tego zakresu.

Izolacja termiczna dachu płaskiego. Płaskie dachy można przekształcić z pozbawionej funkcji powierzchni w atrakcyjną przestrzeń wypoczynkową, poprzez utworzenie np. "zielonego dachu". Trwałość takiego rozwiązania jest jednak nierozłącznie związana z jakością zastosowanych tu materiałów izolacyjnych. Styropianowe płyty izolacyjne EPS typu dach-podłoga sprawdzają się już od wielu lat w takich sytuacjach, gwarantując pełną szczelność i znakomite efekty termoizolacyjne.

 1. Warstwa osłonowa (żwir lub płytki betonowe)
 2. Izolacja wodochronna
 3. Płyty styropianowe EPS typu dach-podłoga
 4. Paroizolacja i ew.warstwa wyrównawcza
 5. Strop

LEPSZA IZOLACJA - SKUTECZNIEJSZA OCHRONA

Przez źle zaizolowaną ścianę zewnętrzną domu traci się energię i ... pieniądze, a emisja do atmosfery produktów spalania niepotrzebnie obciąża środowisko naturalne. Badania wykazały, że do 63% energii ogrzewania ucieka z budynku poprzez źle lub w ogóle nie izolowane przegrody. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest system zewnętrznego docieplania ścian istniejących lub izolowania nowych przy użyciu styropianu. Dzięki niemu straty energii z budynku można ograniczyć do racjonalnego minimum, tworząc jednocześnie we wnętrzu budynku zdrowy, komfortowy mikroklimat: przyjemny chłód w lecie, równomiernie ciepłe wnętrze w zimie.

System docieplania ścian zewnętrznych

 1. Warstwa konstrukcyjna
 2. Istniejący tynk
 3. Masa klejąca
 4. Styropianowa płyta izolacyjna EPS typu fasada
 5. Kołek rozporowy z talerzykiem dociskowym
 6. Siatka z włókna szklanego zatopiona w masie klejącej
 7. Warstwa gruntująca
 8. Systemowy tynk pocieniony

Styropianowa izolacja na całe życie. Systemy izolowania zewnętrznego fasad budynków dopuszczone na polskim rynku gwarantują uzyskanie odpowiedniej jakości i trwałości docieplenia, jeśli tylko wykonano je zgodnie z wytycznymi producenta. Skuteczność tego rodzaju układów potwierdzają również 50-letnie doświadczenia ze stosowaniem takich systemów na świecie. Pod względem trwałości, ściana zaizolowana od zewnątrz styropianem jest porównywalna z typową elewacją wykończoną tynkiem wapienno-cementowym. Ewentualne naprawy ocieplonej elewacji mogą dotyczyć jedynie powierzchniowej warstwy pocienionego tynku i służą przede wszystkim celom kosmetycznym, materiał izolacji termicznej zachowuje - jak już dobrze sprawdzono - wszystkie swoje właściwości. Warunkiem uzyskania dużej trwałości całego ocieplenia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych pod względem mechanicznym i chemicznym.

Jeden system a wiele zalet

 • Grubości warstwy izolacyjnej mogą być każdorazowo dopasowane do istniejących warunków i wymaganej izolacyjności termicznej przegrody. W ten sposób można nie tylko łatwo spełnić formalne wymagania ochrony cieplnej, ale nawet je znacznie przekroczyć.
 • Grubości ścian i szerokości fundamentów mogą być ograniczone do minimalnych wartości konstrukcyjnych.
 • Izolacja termiczna po zewnętrznej stronie przegrody zapobiega dużym wahaniom temperatury w warstwie konstrukcyjnej przegrody, ograniczając w ten sposób naprężenia i - co za tym idzie - powstawanie rys i pęknięć.
 • Łatwy i efektywny ekonomicznie sposób modernizacji budynków. Przy starej zabudowie system ten jest często jedyną możliwością odnowienia budynków.
 • Większa swoboda przy kształtowaniu elewacji budynku.
 • Obecne na naszym rynku systemy docieplania są sprawdzone pod względem jakości i mają świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Najważniejszą częścią składową zewnętrznego ocieplenia ścian budynków jest izolacyjna płyta styropianowa.

LEPSZA IZOLACJA - NIŻSZE KOSZTY

Porównanie systemu zewnętrznego izolowania ścian z rozwiązaniem tradycyjnym

W porównaniu do tradycyjnej ściany ceramicznej system zewnętrznego izolowania ścian ma szereg decydujących zalet, pozwala bowiem:

 • uzyskać bardzo wysoką izolacyjność cieplną przegrody,
 • uniknąć powstawania mostków konstrukcyjnych,
 • uzyskać istotne oszczędności w kosztach, fundamentów, ścian, stropów, a nawet konstrukcji dachowej dzięki małej całkowitej grubości przegrody i jej relatywnie niskiej cenie,
 • powiększyć powierzchnię użytkową każdej kondygnacji o kilka metrów kwadratowych.

Przykład:
powierzchnia zabudowy: 145,6 m2
wymiary zewnętrzne: 14 x 10,4 m
powierzchnia ścian kondygnacji: ok. 200 m2

 

LEPSZA IZOLACJA - BARDZIEJ SUCHO

Drenażowe płyty ze styropianu o specjalnej strukturze wewnętrznej stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest odprowadzenie przesączającej się wody, a więc przy ścianach piwnic, ścianach oporowych, zielonych dachach itp.

 1. Warstwa gleby
 2. Warstwa chłonna (np. perlit)
 3. Włóknina filtrująca
 4. Styropianowa płyta drenująca
 5. Pokrycie dachowe odporne na przebicie korzeniami roślin
 6. Izolacja cieplna ze zwykłego styropianu
 7. Paroizolacja i wylewka wyrównawcza

LEPSZA IZOLACJA - CZYSTSZE ŚRODOWISKO

Konieczność stosowania we współczesnym budownictwie materiałów izolacyjnych jest zupełnie oczywista. Izolacja cieplna ma swoje głębokie uzasadnienie ekonomiczne, jak również ekologiczne. Oszczędzanie energii pozwala odciążyć środowisko naturalne i ograniczyć jego degradację. Przy porównywaniu różnych materiałów budowlanych, a w szczególności materiałów izolacyjnych, należy wziąć pod uwagę przy każdorazowym zastosowaniu, że oprócz wymagań związanych z izolacyjnością cieplną, materiał musi również spełniać szereg istotnych wymagań innej natury, jak np. odpowiednia wytrzymałość na ściskanie.

Zróżnicowane wymagania mogą być spełnione jedynie przez materiały o odpowiedniej gęstości objętościowej. Dobór materiału do konkretnego zastosowania w budownictwie wiąże się więc ze wskazaniem produktu o odpowiedniej gęstości. W praktyce znaczy to na przykład, że materiały izolacyjne dla stropodachu płaskiego, które spełniają wszystkie wymagania techniczne dla tego elementu, muszą mieć porównywalne właściwości. Także materiałom izolacyjnym podłóg, ścian zewnętrznych stawia się specyficzne wymagania techniczne i jakościowe. Porównania prowadzone bez takiego wyszczególnienia są bez wartości, a nawet wprost prowadzą do błędów.

Dla styropianu sporządzono w Niemczech "bilans ekologiczny" styropianu, który obejmuje wszystkie skutki środowiskowe produkcji i stosowania tego materiału, od momentu produkcji aż do zagospodarowania odpadów. Na podstawie tego bilansu można stwierdzić, że styropian znakomicie się wyróżnia swoimi właściwościami spośród innych materiałów izolacyjnych.