O nas

Cel działania Stowarzyszenia Producentów Styropianu:

  1. Działalność naukowa, naukowo-techniczna oraz oświatowa w zakresie nowoczesnych technologii budowlanych i przemysłowych, w tym produkcji polistyrenu do spieniania i styropianu;
  2. Lobbing, działalność promocyjna, także w zakresie public relations na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w budownictwie i przemyśle, zwłaszcza w zakresie produkcji polistyrenu do spieniania i styropianu;
  3. Wspieranie działalności naukowo-technicznej, w tym prac badawczorozwojowych oraz działalności oświatowej w zakresie nowoczesnych technologii budowlanych i przemysłowych, zwłaszcza dotyczących produkcji polistyrenu do spieniania i styropianu.
  4. Działalność w zakresie przygotowywania projektów oraz opiniowania przepisów prawnych pozostających w obszarze zainteresowania producentów polistyrenu do spieniania i styropianu.
  5. Działalność na rzecz ochrony, a także poprawy jakości polistyrenu do spieniania i styropianu;
  6. Działalność na rzecz ochrony konsumentów i konkurencji na rynku polistyrenu do spieniania i styropianu, w tym zapewnienia rzetelnych oznaczeń wyrobów i informacji o ich parametrach jakościowych, a także ochrony praw własności przemysłowej przysługujących producentom polistyrenu do spieniania i styropianu;
  7. Reprezentowanie interesów producentów polistyrenu do spieniania i styropianu, wobec organów administracji publicznej i sądów.

Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia Producentów Styropianu - pobierz