2. Co powinien zawierać dobry projekt?

Przyszły koszt ogrzewania można wyraźnie zmniejszyć, a rozwoju pleśni na przegrodach budowlanych uniknąć, dzięki dobremu projektowi budynku, uwzględniającemu:

  • racjonalny kształt budynku; zwraca się uwagę, że zwarta bryła budynku (o małej powierzchni przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury) zapewni zarówno zmniejszenie początkowych nakładów inwestycyjnych, jak i strat ciepła podczas eksploatacji,
  • właściwą izolację cieplną przegród zewnętrznych (zgodną z wymaganiami przepisów budowlanych, które opracowane zostały z myślą o dobru użytkownika budynku),
  • prawidłowe rozwiązania szczegółów budowlanych (które często decydują o stratach ciepła),
  • dobre okna i sprawną wentylację budynku (bo nie tylko od izolacji cieplnej zależą właściwości budynku)

 

W dobrym projekcie powinny się znaleźć odpowiedzi na wszystkie ważne pytania.

 Projekt domu

projekt to podstawaZ uwagi na oszczędność energii zużywanej do ogrzewania projekt architektoniczno-budowlany budynku powinien:

  1. Zapewniać właściwą orientację budynku względem stron świata dla pozyskiwania ciepła od słońca przez okna i ewentualnie przez kolektor słoneczny (jeśli jest to możliwe, z uwagi na właściwości działki).
  2. Zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, to jest podawać właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi i wrót, a także przegród przezroczystych, oraz inne dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii.
  3. Podawać rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych (w tym rodzaj materiałów izolacyjnych) wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi (np. w skali 1:10) mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród, o ile rysunki rzutów i przekrojów budynku (wykonywane zwykle w skali 1:50) nie wystarczają do opisu.
  4. Podawać rodzaj okien i urządzeń do nawiewu powietrza wentylacyjnego.
  5. Podawać przekroje kanałów wywiewnych instalacji grawitacyjnej (jeśli nie przewiduje się wentylacji mechanicznej, na którą jest zwykle odrębny projekt).