7. Co w projekcie powinno być o oknach i wentylacji budynku?

Najoszczędniejszym w eksploatacji systemem wentylacji jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z możliwością odzyskiwania ciepła z powietrza zużytego, ale ze względu na jej koszt inwestycyjny jest w Polsce stosunkowo rzadko stosowana; przeważnie w budynkach mieszkalnych stosujemy wentylację naturalną.

Do wentylacji budynku nie wystarczą przewody wentylacyjne w ścianach i kominy; na miejsce wywiewanego powietrza zużytego musi napływać zewnętrzne powietrze świeże.

W przypadku dawniej stosowanych okien bez uszczelek, nawiew powietrza odbywał się przez nieszczelności okien. Teraz produkuje się w Polsce okna z wbudowanymi uszczelkami. Są one bardzo szczelne i zdecydowanie zmniejszają dopływ powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń. Powoduje to wzrost wilgotności w mieszkaniach, skraplanie się pary wodnej na zimnych powierzchniach przegród i rozwój pleśni.

Najsłabsza wentylacja występuje szczególnie na najwyższych kondygnacjach; wynika to z faktu krótkiego odcinka przewodu wentylacyjnego na najwyższej kondygnacji pod dachem.

W efekcie w wielu mieszkaniach obserwuje się rozwój pleśni; zagraża to zdrowiu mieszkańców, tym bardziej że występują przypadki uczulenia ludzi na zarodniki pleśni. W budynkach z gazowymi piecykami łazienkowymi szczelne okna nie tylko uniemożliwiają wentylację, ale zagrażają bezpieczeństwu użytkowników z uwagi na niepełne spalanie gazu.

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie „warunków technicznych w przypadku szczelnej stolarki okiennej wymaga stosowania urządzeń do nawiewu powietrza. Należy przez to rozumieć nawiewniki w oknie (w ościeżnicy lub nadszybowe w skrzydle) lub w murze. Lansowane przez niektórych producentów okucia z tzw. mikrowentylacją nie zapewniają właściwego nawiewu powietrza.

Na rynku jest już kilka rozwiązań nawiewników dopuszczonych do stosowania i obrotu. Podrażają one nieco koszt okien o kwotę rzędu kilkuset zł na mieszkanie, a do 1000 zł na domek jednorodzinny. Za te pieniądze można jednak uniknąć rozwoju grzybów pleśniowych w domu.

Inwestor powinien domagać się więc od projektanta podania w projekcie rodzaju okien i nawiewników powietrza wentylacyjnego. Zwracajmy uwagę też na to, aby na najwyższej kondygnacji, gdzie występuje słabszy ciąg, był zwiększony przekrój przewodu wentylacyjnego.