3. Jak wykorzystać darmowe ciepło od słońca?

Nawet zimą występują dni słoneczne; zastosujmy więc zawory termostatyczne przy grzejnikach - będą one przydławiać grzejniki i zmniejszać zużycie ciepła do ogrzewania, gdy przez okna świecić będzie słońce. Jeśli kształt i orientacja działki na to pozwala, dobrze jest ustawić budynek tak, aby wykorzystać jak najwięcej ciepła od słońca przez okna.

Zorientowaną na południe pochyłą połać dachową można również wykorzystać do zainstalowania kolektora słonecznego. Nawet w warunkach klimatycznych Polski kolektor o powierzchni do 6 metrów kwadratowych zapewni przez pół roku (poza sezonem ogrzewczym) podgrzewanie wody dla 4-osobowej rodziny; w sezonie ogrzewczym konieczne będzie wspomaganie podgrzewania z innego źródła. Koszt inwestycyjny takiej instalacji jest spory, ale przy dużym zużyciu wody użytkowej w większej rodzinie koszt ten ulegnie zwrotowi w okresie do 10 lat.

wykorzystanie darmowego ciepłą od słońca