8. Podsumowanie

Zadaniem tej broszury nie jest nauczenie inwestora, jak zaprojektować i zbudować wymarzony dom. Pozostając przy swoim zawodzie, powinien on za swoje pieniądze otrzymać dobry projekt, a następnie wybudować dobry, ciepły, oszczędny w użytkowaniu dom. W większości przypadków otrzymuje jednak projekt niekompletny, według którego nie da się dobrze wybudować domu.

W tekście tym staraliśmy się podać, co powinien zawierać dobry projekt i co inwestor powinien otrzymać za swoje pieniądze. Opłaca się przy tym nawet nieco dopłacić i wyegzekwować lepsze opracowanie projektu.

Szczególnie zalecamy Państwu zawieranie z projektantem pisemnej umowy, w której będą następujące elementy:

  • zobowiązanie projektanta do spełnienia w projekcie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • zobowiązanie projektanta do zgodności formy opracowania i zakresu dokumentacji z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.,
  • zgoda projektanta na poddanie projektu ewentualnej opinii specjalisty i wprowadzenie poprawek z tej opinii wynikających.

W sytuacjach wątpliwych naprawdę opłaca się poradzić fachowca, np. specjalisty z Zakładu Fizyki Cieplnej ITB, rzeczoznawcy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wykładowcy przedmiotu „Fizyka Budowli z najbliższej politechniki lub przedstawicieli stowarzyszeń firm zajmujących się produkcją wyrobów izolacyjnych i konstrukcyjnych.

Autor:
Prof. Jerzy A. Pogorzelski Zakład Fizyki Cieplnej ITB