6. Jakie szczegóły budowlane powinny być w projekcie?

W określonych miejscach przegród budowlanych, najczęściej w tzw. węzłach konstrukcyjnych, a nawet w przegrodach z grubymi warstwami izolacji, może występować przerwanie ciągłości izolacji cieplnej, tworzące tzw. mostki cieplne. W miejscach tych wzrasta oddawanie ciepła na zewnątrz budynku, a poza tym może dochodzić do wykraplania pary wodnej, powodującego rozwój pleśni.

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń (a stąd i koszt ogrzewania) w wyniku istnienia mostków cieplnych w przegrodach może wzrosnąć nawet o 20%.

Słabymi miejscami zewnętrznych przegród budynku są zawsze:

  • połączenia płyty balkonowej ze stropem żelbetowym,
  • wieńce i nadproża,
  • ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą,
  • ościeża boczne otworów okiennych i na drzwi balkonowe,
  • podokienniki.

Dobre rozwiązanie izolacji cieplnej to jej ciągłość na całej powierzchni zewnętrznej budynku.

Miejsca, którymi ciepło może uciekać z domu.

Połączenia wspornikowej płyty balkonowej ze stropem żelbetowym

Połączenia wspornikowej płyty balkonowej ze stropem żelbetowym „wyprowadzają" szczególnie dużo ciepła na zewnątrz budynku; przy szerokim balkonie straty ciepła w wyniku odprowadzenia go przez balkon są porównywalne ze stratami ciepła przez kilkanaście metrów kwadratowych nieocieplonej ściany zewnętrznej budynku. Można temu przeciwdziałać przez izolację cieplną na dolnej i górnej powierzchni płyty balkonowej.

Rys. 5. Sposoby ocieplenia płyty balkonowej, gdy ściana domu jest: a) - dwuwarstwowa, b) - trójwarstwowa.

Balkon dostawiany do budynku, oparty na własnej konstrukcji wsporczej

Dobrym rozwiązaniem jest też balkon dostawiany do budynku, oparty na własnej konstrukcji wsporczej (słupach), z punktowym tylko zamocowaniem do konstrukcji budynku; istnieją różne systemowe rozwiązania balkonów dostawianych, przedstawione na poniższych rysunkach.

Rys. 6. Drewniany balkon dostawiany do budynku: a) oparty na słupach, b) podparty zastrzałami.

Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną

Dobrym rozwiązaniem są również łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną, służące do łączenia balkonów wspornikowych ze stropem. Są to elementy nośne, składające się z części kotwiącej do zabetonowania w stropie i płycie balkonowej oraz wkładki izolacyjnej ze styropianu o grubości 7 cm; w efekcie znacznie mniej ciepła przekazywane jest płycie balkonowej od stropu.

Rys. 7. Izolacyjny łącznik zbrojenia.

Wieńce przechodzące nad otworami w nadproża

Na obwodzie stropów żelbetowych występują wieńce przechodzące nad otworami w nadproża. W zewnętrznych ścianach jednomateriałowych, murowanych z ceramiki poryzowanej lub betonu komórkowego, prawidłową zasadę ocieplenia wieńca podano na rysunku 8. Rozwiązanie nieprawidłowe przedstawiono na rysunku 9 - ciepło ucieka obok warstwy izolacji cieplnej przez materiał muru, jak pokazano strzałkami.

Rys. 8-9. Poprawne i niepoprawne ocieplenie wieńca.

Nadproża okienne i drzwiowe

Nadproża okienne i drzwiowe powinny być zawsze ocieplone od zewnątrz izolacją zachodzącą na ościeżnicę, jak na rysunku 10. W ścianach murowanych szczelinowych powinno stosować się wieniec oparty tylko na wewnętrznej warstwie muru, jak na rysunku 11. Ważne jest nawet miejsce osadzenia okien w murze, a także rozwiązanie konstrukcji parapetu.

Rys. 10-11. Poprawnie i niepoprawnie wykonane ocieplenie wieńca i nadproża w ścianie dwuwarstwowej.

Rys. 12. ściana jednowarstwowa: okno powinno być osadzone w połowie jej grubości.

Rys. 13. W ścianie dwuwarstwowej okno powinno być osadzone jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru. W ścianie trójwarstwowej okno powinno być osadzone dokładnie w płaszczyźnie ocieplenia.

Rys. 14. Niepoprawne i poprawne zamocowanie parapetu.

Piwnice nieogrzewane

W przypadku piwnic nieogrzewanych często projektuje się i wykonuje ich ściany jako nieizolowane, np. z bloczków betonowych. ściana taka odprowadza ciepło z wieńca stropu nad piwnicą, co objawiać się może powstaniem pasa pleśni na ścianie parteru bezpośrednio nad wieńcem. Z tego względu ściany piwnicy i wieńca stropu nad piwnicą należy ocieplić na całej wysokości, poczynając od ławy fundamentowej, materiałem nadającym się do zastosowania w kontakcie ze środowiskiem wilgotnym.