Kalkulator - stropodach

Kalkulator służy do obliczenia wartościi współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i wspóczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt.

Ściana konstrukcyjna:

Rodzaj i grubość styropianu:

U = [W/m2K] < Umax