Publikacje

Informacje techniczne

Kalkulator

Współpraca

ZdjęciaStowarzyszenie
Producentów Styropianu

30-051 Kraków
ul. Urzędnicza 26/1
info@styropiany.pl


LEPSZA IZOLACJA - LEPSZE ŻYCIE

Ochrona przed chłodem i upałem

     
Przyjemny mikroklimat we wnętrzu budynku, odpowiednia temperatura ścian, podłóg i stropów, nigdy więcej denerwujących hałasów, które przedostają się od sąsiadów i... minimalne koszty - oto marzenia, które łatwo spełnić stosując po prostu styropian. Już od prawie 40 lat styropian jest stosowany w budownictwie jako skuteczna izolacja cieplna i akustyczna. Dzięki zaletom styropianu uzyskuje się rozwiązanie nowoczesne, efektywne, przyjazne dla środowiska i korzystne cenowo.

Czyste środowisko

Styropian jest wytwarzany z ropy naftowej w trakcie kilkuetapowego procesu technologicznego i przy bardzo oszczędnym zużyciu surowca naturalnego. Do spienienia polistyrenowego granulatu - materiału wyjściowego - stosowana jest para wodna. Styropian nie zawiera fluorochlorowodoru, a końcowy produkt składa się w 98% z zamkniętego w porach powietrza, najlepszego w przyrodzie materiału izolacji cieplnej. Styropian charakteryzuje się również niezwykle korzystnym bilansem ekologicznym, ponieważ jako surowiec wtórny może być stosowany jako dodatek termoizolacyjny do betonu, pustaków, ciepłych zapraw i tynków, a także jako np. spulchniacz gleby w ogrodnictwie.
 

"Izolacja cieplna jest dobrze opłacalną inwestycją. W stosunku do budynku bez wyraźnej warstwy izolacji termicznej, w budynku dobrze izolowanym koszty ogrzewania są redukowane do jednej czwartej."
 

  Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]
Budynek okno strop ściany zewn. strop piwnicy zapotrzeb. na gaz
[m3/m2]
roczne zap. na energię
[kWh/m2]
oszczędność [%]
bez izolacji termicznej 3.0 2.17 1.30 1.85 7858 317 0
przeciętnie izolowany 3.0 0.58 0.58 0.56 3451 139 56
dobrze izolowany 1.9 0.24 0.29 0.33 2025 82 75
dom energooszczędny 1.3 0.15 0.20 0.30 1192 48 85
 

Niskie koszty

Dobre izolowanie ścian zewnętrznych obniża koszty eksploatacji budynku. Zastosowanie styropianu, materiału o najlepszej relacji ceny do właściwości, pozwala na poczynienie istotnych oszczędności również w czasie wznoszenia budynku.

Łatwa obróbka

Który materiał izolacyjny można porównać ze styropianem pod względem łatwości obrabiania? Styropian jest bardzo wygodny pod tym względem; łatwo można go przechowywać, ciąć, dopasowywać i montować, a przy tym wszystkim nie stanowi nigdy żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 
Pełne bezpieczeństwo

Gromadzone już od dziesięcioleci doświadczenia eksploatacyjne oraz przeprowadzone w tym zakresie badania naukowe wykazały, że styropian nie uwalnia ze swojej struktury żadnych szkodliwych substancji, a swoje korzystne właściwości fizyczne utrzymuje przez cały okres użytkowania. Styropian samogasnący, odpowiednio zastosowany, pozwala na uzyskanie układów nierozprzestrzeniających ognia.

 
  Co to jest styropian ?

Styropian jest potoczną nazwą "spienionego polistyrenu". Został on wynaleziony przez niemiecką firmę BASF. Styropian odznacza się wspaniałymi właściwościami fizyko-technicznymi, które sprawiają, że jest on niezastąpiony w budownictwie i wielu innych dziedzinach. Jest to przyjazny dla środowiska, łatwy w obróbce materiał izolacyjny, pozwalający uzyskiwać znakomite efekty techniczne przy umiarkowanym koszcie.
 LEPSZA IZOLACJA - WYGODNIEJSZE MIESZKANIE

Źle zaizolowane stropy oraz podłogi powodują duże straty cieplne w mieszkaniach, a także wpływają w znacznym stopniu na poczucie tzw. dyskomfortu termicznego. Styropianowe płyty izolacyjne PS-E FS 20 o większej gęstości, przystosowane do pracy pod obciążeniem mechanicznym, stanowią optymalną izolację stropów i podłóg nad nieogrzewaną piwnicą lub na gruncie. Chronią one skutecznie np. zlokalizowane w piwnicy pomieszczenia gospodarcze lub mieszkalne przed nadmiernymi stratami ciepła do gruntu.

  Współczynnik przenikania ciepła był do niedawna oznaczany symbolem "k", obecnie obowiązuje oznaczenie "U".
U0 - współczynnik przenikania ciepła przegrody bez uwzględnienia wpływu mostków termicznych
U - współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem dodatkowych strat ciepła przez mostki termiczne
 
Izolacja cieplna - podłoga na gruncie

 1. Wykładzina podłogowa
 2. Jastrych
 3. Folia PE
 4. PS-E FS 20 (lub więcej) płyta styropianowa układana warstwowo
 5. Wyrównawcza warstwa piasku
 6. Izolacja przeciwwilgociowa

  Grubość płyty PS-E FS [mm]
Uo [W/m2K] PS-E FS 15 PS-E FS 15
0.3   120
0.2 200 180
0.15 250 230
  Izolacja cieplna - strop ostatniej kondygnacji

 1. Wylewka osłaniająca izolację
 2. Folia PE
 3. PS-E FS 15 (20) płyta styropianowa ułożona warstwowo
 4. Paroizolacja
 LEPSZA IZOLACJA - SPOKOJNIEJSZY SEN

Oprócz typowych odmian styropianowej izolacji cieplnej, produkowanych w naszym kraju, stosowane są również specjalne płyty izolacji akustycznej, skutecznie tłumiącej odgłos kroków. Elastyczne, ale równocześnie wytrzymałe na ściskanie, zastosowane w dwuwarstwowym układzie podłogi pływającej (warstwa wylewki nie jest związana z warstwą konstrukcyjną i ścianami) zmniejszają do minimum przenoszenie hałasu przez strop.
Płyty tego typu stosuje się w Europie już od kilkudziesięciu lat, są one łatwe do układania i nienasiąkliwe, ich ściśliwość pod długotrwałym obciążeniem nie zmienia się w czasie. Długookresowe badania tego materiału wykazały, że pod obciążeniem 5 kPa odkształcenie względne płyt izolacji akustycznej było mniejsze od 7% grubości początkowej.
Gęstość pozorna płyt izolacji akustycznej wynosi 7 - 9 kg/m3, a współczynnik przewodności cieplnej nie przekracza 0,045 W/m2K.

  Właściwości akustyczne
Grubość warstwy styropianu w podłodze pływającej* Wskaźnik deltaLw
[dB]
Klasa akustyczna
17 mm 19 PP-18
30 mm 26 PP-23
 *Grubość wylewki cementowej na izolacji
   akustycznej 40 mm
  Izolacja akustyczna

 1. Jastrych
 2. Folia
 3. Styropianowa izolacja akustyczna
 4. Taśma brzegowa
 5. Wyrównawcza warstwa piasku
 LEPSZA IZOLACJA - CIEPLEJSZE MIESZKANIE

Na zewnątrz śnieg i lód, wewnątrz przyje-mne ciepło, dzięki temu, że dach jest dobrze zaizolowany styropianowymi płytami izolacyjnymi odmiany PS-E FS 15. Odmiana ta nadaje się do miejsc, w których będzie poddana niewielkim obciążeniom mechanicznym, a więc np. do wypełnienia dachów, ocieplania i docieplania ścian. Dzięki takiej izolacji całkowite straty cieplne budynku mogą być zredukowane do ułamka wartości wyjściowej.

Izolacja termiczna dachu stromegoKonwencjonalny sposób izolowania dachu między krokwiami z wentylowaniem izolacji
Zaleta: mały ubytek kubatury wnętrza
Wada: zbyt mała grubość izolacji

  Grubość styropianu [mm]
Uo [W/m2K] PS-E FS 15
0.4 100
0.2 210
 

 1. Deskowanie pełne
 2. Płyty izolacyjne PS-E FS 15 (20), dwuwarstwowo (2 x 80 mm)
 3. Pojedyncza warstwa
  izolacji (1 x 50 mm)
 4. Łaty
 5. Paroizolacja
 6. Łaty pocienione
 7. Płyta gipsowo-kartonowa
Współczesny sposób pełnego wypełnienia przestrzeni między krokwiami i łatami bez wentylowania izolacji
Zalety: brak mostków cieplnych, szczelność na przewiewanie, gładka powierzchnia sufitu
 LEPSZA IZOLACJA - ŁATWIEJSZA PRACA

Izolacja cieplna nad krokwiami

Pokazany układ warstw dachu pozwala uzyskać ciągły, pozbawiony mostków "płaszcz izolacyjny", pod warunkiem, że zastosowane będą odpowiednie odmiany płyt styropianowych, spełniające wymagania konstrukcyjne. Projektowanie i nadzór nad wykonaniem takiego dachu powinno powierzyć się specjalistom z tego zakresu.  Izolacja termiczna dachu płaskiego

Płaskie dachy można przekształcić z pozbawionej funkcji powierzchni w atrakcyjną przestrzeń wypoczynkową, poprzez utworzenie np. "zielonego dachu". Trwałość takiego rozwiązania jest jednak nierozłącznie związana z jakością zastosowanych tu materiałów izolacyjnych. Styropianowe płyty izolacyjne PS-E FS 20 i 30 sprawdzają się już od wielu lat w takich sytuacjach, gwarantując pełną szczelność i znakomite efekty termoizolacyjne.

 1. Warstwa osłonowa (żwir lub płytki betonowe)
 2. Izolacja wodochronna
 3. Płyty styropianowe
 4. Paroizolacja i ew.warstwa wyrównawcza
 5. Strop
 

LEPSZA IZOLACJA - SKUTECZNIEJSZA OCHRONA

Przez źle zaizolowaną ścianę zewnętrzną domu traci się energię i ... pieniądze, a emisja do atmosfery produktów spalania niepotrzebnie obciąża środowisko naturalne. Badania wykazały, że do 40% energii ogrzewania ucieka z budynku poprzez źle lub w ogóle nie izolowane przegrody. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest system zewnętrznego docieplania ścian istniejących lub izolowania nowych przy użyciu styropianu. Dzięki niemu straty energii z budynku można ograniczyć do racjonalnego minimum, tworząc jednocześnie we wnętrzu budynku zdrowy, komfortowy mikroklimat: przyjemny chłód w lecie, równomiernie ciepłe wnętrze w zimie.

System docieplania ścian zewnętrznych

 1. Warstwa konstrukcyjna
 2. Istniejący tynk
 3. Masa klejąca
 4. Styropianowa płyta izol. PS-E FS 15
 5. Kołek rozporowy z talerzykiem dociskowym
 6. Siatka z włókna szklanego zatopiona w masie klejącej
 7. Warstwa gruntująca
 8. Systemowy tynk pocieniony
  Jeden system a wiele zalet

 • Grubości warstwy izolacyjnej mogą być każdorazowo dopasowane do istniejących warunków i wymaganej izolacyjności termicznej przegrody. W ten sposób można nie tylko łatwo spełnić formalne wymagania ochrony cieplnej, ale nawet je znacznie przekroczyć.
 • Grubości ścian i szerokości fundamentów mogą być ograniczone do minimalnych wartości konstrukcyjnych. <
 • Izolacja termiczna po zewnętrznej stronie przegrody zapobiega dużym wahaniom temperatury w warstwie konstrukcyjnej przegrody, ograniczając w ten sposób naprężenia i - co za tym idzie - powstawanie rys i pęknięć. >
 • Łatwy i efektywny ekonomicznie sposób modernizacji budynków. Przy starej zabudowie system ten jest często jedyną możliwością odnowienia budynków.
 • Większa swoboda przy kształtowaniu elewacji budynku.
 • Obecne na naszym rynku systemy docieplania są sprawdzone pod względem jakości i mają świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

 •  
  Styropianowa izolacja na całe życie

  Systemy izolowania zewnętrznego fasad budynków dopuszczone na polskim rynku gwarantują uzyskanie odpowiedniej jakości i trwałości docieplenia, jeśli tylko wykonano je zgodnie z wytycznymi producenta. Skuteczność tego rodzaju układów potwierdzają również 40-letnie doświadczenia ze stosowaniem takich systemów na świecie. Pod względem trwałości, ściana zaizolowana od zewnątrz styropianem jest porównywalna z typową elewacją wykończoną tynkiem wapienno-cementowym. Ewentualne naprawy ocieplonej elewacji mogą dotyczyć jedynie powierzchniowej warstwy pocienionego tynku i służą przede wszystkim celom kosmetycznym, materiał izolacji termicznej zachowuje - jak już dobrze sprawdzono - wszystkie swoje właściwości. Warunkiem uzyskania dużej trwałości całego ocieplenia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych pod względem mechanicznym i chemicznym.

    Najważniejszą częścią składową zewnętrznego ocieplenia ścian budynków jest izolacyjna płyta styropianowa

  Rodzaj płyty PS-E FS 15
  Grubość płyty izolacyjnej [mm] 100
  Wartość współczynnika Uo po dociepleniu (W/m2K) 0,30
  (mur z pustaka ceramicznego MAX 29 cm, z obustronnym tynkiem)
  0.30


   

  LEPSZA IZOLACJA - NIŻSZE KOSZTY

  Porównanie systemu zewnętrznego izolowania ścian z rozwiązaniem tradycyjnym

  W porównaniu do tradycyjnej ściany ceramicznej system zewnętrznego izolowania ścian ma szereg decydujących zalet, pozwala bowiem:
  • uzyskać bardzo wysoką izolacyjność cieplną przegrody,
  • uniknąć powstawania mostków konstrukcyjnych,
  • uzyskać istotne oszczędności w kosztach, fundamentów, ścian, stropów, a nawet konstrukcji dachowej dzięki małej całkowitej grubości przegrody i jej relatywnie niskiej cenie,
  • powiększyć powierzchnię użytkową każdej kondygnacji o kilka metrów kwadratowych.
  Przykład:
  powierzchnia zabudowy: 145,6 m2
  wymiary zewnętrzne: 14 x 10,4 m
  powierzchnia ścian kondygnacji: ok. 200 m2

  A B
  Grubość ściany [mm] 355 420
  Wartość współczynnika Uo (W/m2K) 0.30 0.70
  Koszt 1 m2 przegrody (zł) 144 179
  Powierzchnia mieszkalna (m2) 128.28 125.10
  Zysk powierzchni (m2) 3.18 -
  Oszczędność kosztów
  przy 200 m2 powierzchni przegród (zł)
  7000 -
    Układ warstw w przegrodach

  A
  1. Tynk wewnętrzny 15 mm
  2. Beton komórkowy 240 mm
  3. Masa klejąca5 mm
  4. Płyta styropianowa90 mm
  5. Tynk cienkowarstwowy5 mm
  B
  1. Tynk wewnętrzny15 mm
  2. Pustak ceramiczny MAX290 mm
  3. Zaprawa cementowa10 mm
  4. Pustak ceramiczny UZ90 mm
  5. Tynk zewnętrzny 15 mm
   


  LEPSZA IZOLACJA - BARDZIEJ SUCHO

  Izolacja styropianowa wewnątrz przegrody

  1. Mur osłonowy, cegła pełna 12 cm
  2. Izolacja termiczna PS-E FS
  3. Warstwa konstrukcyjna: MAX 29 cm
  Uo = 0.22 W/m2K
  Rodzaj płyty PS-E FS 12 PS-E FS 15
  Grubość [mm] 150 140

    Elewacja
  wentylowana


  1. Warstwa osłonowa wentylowana
  2. Izolacja termiczna PS-E FS
  3. Warstwa konstrukcyjna, MAX 29 cm
  Uo = 0.22 W/m2K
  Rodzaj płyty PS-E FS 12 PS-E FS 15
  Grubość [mm] 160 150
   

  Styropianowy drenaż

       
  Drenażowe płyty ze styropianu o specjalnej strukturze wewnętrznej stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest odprowadzenie przesączającej się wody, a więc przy ścianach piwnic, ścianach oporowych, zielonych dachach itp.

   
  1. Warstwa gleby
  2. Warstwa chłonna (np. perlit)
  3. Włóknina filtrująca
  4. Styropianowa płyta drenująca
  5. Pokrycie dachowe odporne na przebicie korzeniami roślin
  6. Izolacja cieplna ze zwykłego styropianu
  7. Paroizolacja i wylewka wyrównawcza
   


  LEPSZA IZOLACJA - CZYSTSZE ŚRODOWISKO

  Bilans ekologiczny styropianu

       
  Konieczność stosowania we współczesnym budownictwie materiałów izolacyjnych jest zupełnie oczywista. Izolacja cieplna ma swoje głębokie uzasadnienie ekonomiczne, jak również ekologiczne. Oszczędzanie energii pozwala odciążyć środowisko naturalne i ograniczyć jego degradację.   Przy porównywaniu różnych materiałów budowlanych, a w szczególności materiałów izolacyjnych, należy wziąć pod uwagę przy każdorazowym zastosowaniu, że oprócz wymagań związanych z izolacyjnością cieplną, materiał musi również spełniać szereg istotnych wymagań innej natury, jak np. odpowiednia wytrzymałość na ściskanie.  

  Materiał izolacyjny

  Styropian
  Wełna mineralna
  Zastosowanie Typ materiału Gęstość
  [kg/m3]
  Zapotrzebowanie na energię pierwotną
  [kWh/m3]
  Typ materiału Gęstość
  [kg/m3]
  Zapotrzebowanie na energię pierwotną
  [kWh/m3]
  Dach stromy: izolacja między krokwiami PS-E FS 15 15 151 wełna miękka 30 150
  Dach stromy: izolacja na krokwiach PS-E FS 20 20 190 twarda 150 750
  Dach płaski PS-E FS 20 20 190 wełna b. twarda 170 845
  System ocieplenia zewnętrznego ścian PS-E FS 15 15 151 płyta fasadowa 95 475
   
    Dane liczbowe w powyższej tabeli cytowane są z artykułu "Lebenswegbilanz von EPS-Dämmstoff"
    J. Krabbes/Heidelberg, Isoliertechnik 3/95.


  Zróżnicowane wymagania mogą być spełnione jedynie przez materiały o odpowiedniej gęstości objętościowej. Dobór materiału do konkretnego zastosowania w budownictwie wiąże się więc ze wskazaniem produktu o odpowiedniej gęstości. W praktyce znaczy to na przykład, że materiały izolacyjne dla stropodachu płaskiego, które spełniają wszystkie wymagania techniczne dla tego elementu, muszą mieć porównywalne właściwości. Także materiałom izolacyjnym podłóg, ścian zewnętrznych stawia się specyficzne wymagania techniczne i jakościowe. Porównania prowadzone bez takiego wyszczególnienia są bez wartości, a nawet wprost prowadzą do błędów.   Dla styropianu sporządzono w Niemczech "bilans ekologiczny" styropianu, który obejmuje wszystkie skutki środowiskowe produkcji i stosowania tego materiału, od momentu produkcji aż do zagospodarowania odpadów. Na podstawie tego bilansu można stwierdzić, że styropian znakomicie się wyróżnia swoimi właściwościami spośród innych materiałów izolacyjnych.  


  LEPSZA JAKOŚĆ - LEPSZA IZOLACJA

  Gwarancja jakości styropianu: zgodność z Polską Normą PN-B-20130

  Właściwości styropianu, jako materiału izolacji budowlanej, są ściśle określone przez Polską Normę, w której dokonano klasyfikacji odmian materiału, określono ich przeznaczenie, wymagania stawiane materiałowi, jak też metody badań służące do ich sprawdzania. Producenci styropianu mogą starać się o uzyskanie od autoryzowanej placówki badawczej certyfikatu zgodności ich produkcji z normą państwową. Aktualny certyfikat jest dla nabywcy najlepszą gwarancją jakości materiału.
    Polska Norma określa również sposób znakowania płyt styropianowych przeznaczonych dla budownictwa:

  np.:
  PŁYTY STYROPIANOWE (PS-E)
  PN-B-20130:

  1997 FS 20 1000 x 500 x 50
  PS-E - płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)
  PN-B-20130:1997 - numer normy przedmiotowej produktu
  FS - samogasnące
  20 - odmiana odpowiadająca gęstości objętościowej materiału (kg/m3)
  1000 x 500 x 50 - wymiar płyt w mm

  Standardowe wymiary płyt:
  1000 mm x 500 mm
  grubości w przedziale od 10 do 120 mm
   


  Obliczeniowa wartość współczynnika przewodności cieplnej styropianu*

       
  Odmiana 10 12 15 20 30
  Współczynnik przewodności cieplnej [W/mK] 0.044 0.041 0.038 0.035 0.032
    *Deklarowane wartości obliczeniowe współczynnika przewodności cieplnej uzyskano na podstawie badań 20 partii styropianu. W podanych w tabeli wartościach uwzględniono odchylenie standardowe wyników badań.Właściwości izolacji styropianowej mogą być jeszcze lepsze od podanych powyżej wartości średnich (mogą wahać się np. od 0,039 W/mK dla odmiany 10 do 0,032 W/mK dla odmiany 30). Wartości l stosowane do obliczeń dostępne są u poszczególnych producentów.  


  LEPSZA IZOLACJA - NAJLEPSZY WYBÓR

  Wymagania normowe dla poszczególnych odmian styropianu